مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگاه آموزشی


کارگاه آموزشی "شیوه نگارش مقاله علمی"

کارگاه آموزشی "شیوه نگارش مقاله علمی"

با سلام وتحیات  احتراما به استحضار می رساند مطابق با برنامه در دست اقدام معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ؛ کارگاه آموزشی " شیوه نگارش مقاله علمی"، با حضور استاد فرهیخته جناب آقای دکتر پیام کبیری- رییس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات ...