مطالب مرتبط با کلید واژه

کارکنان


تاسیسات

مسئول تاسیسات: آقای سجاد پورولی داخلی 2444   شرح وظایف : 1.      انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب ، برق ، تلفن، گاز ، فاضلاب، آساننسور، تهویه مطبوع، فن کوئل‌ و هوارسانها 2.      تهیه ...

رختشویخانه

مسئول رختشویخانه: آقای حسینی      وظایف مسئول رختشویخانه به شرح زیر می باشد: 1.     به تخصیص و تقسیم کار کارکنان می پردازد و فعالیت آنان را نظارت و هماهنگ می نماید. 2. کارکنان را آموزش میدهد و مواد و اقلام مورد نیاز را به طور کتبی ...

مترون

مترون بیمارستان آقای مختار ولی اللهی مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری    مدیر خدمان پرستاری(مترون) در مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی، پرستاری است که اداره واحد پرستاری مرکز مربوطه را به عهده دارد. شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو ...

واحد اعتباربخشی

مسئول واحد اعتباربخشی خانم  مریم کمال آرا کارشناس پرستاری داخلی 2288     وظائف واحد اعتباربخشی: راهنمایی و ترویج استانداردهای اعتباربخشی در داخل بیمارستان تمرکز بر کیفیت مراقبت های بالینی شناسایی و تعریف شاخص های عملکرد شناسایی ، تحلیل و مدیریت ریسک فاکتورهای بالینی در بیمارستان بازنگری نتایج ممیزی بالینی بر ...

سوپروایزر بالینی

سوپروایزر بالینی خانم اعظم زندی کارشناس پرستاری داخلی 2226     شرح وظایف: 1.     کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری 2.     مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز بهداشتی درمانی توانبخشی  3.     همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی­های ...

واحد رفاه و ورزش

  مسئول رفاه و تربیت بدنی   محمدرضا پشنج شماره تماس داخلی 2201    شرح وظایف : هماهنگی برای برگزاری کلاسهای ورزشی کارکنان خانم و اقا آماده سازی  و اعزام تیمهای ورزشی به مسابقات درون دانشگاهی نظارت بر برنامه تمرینی تیمهای ورزشی  کارکنان خانم و آقا برنامه ریزی ...