مطالب مرتبط با کلید واژه

درمانی


تغذیه و رژیم درمانی

مسئول واحد تغذیه و رژیم درمانی  خانم نسترن شمسی  کارشناسی رژیم درمانی     شرح وظایف کارشناس تغذیه و رژیم درمانی با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو به شرح زیر می باشد:         1.        تنظیم برنامه های هفتگی،ماهیانه وفصلی برای تهیه غذا         2.        برآورد روزانه ...

ریاست

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

مدیریت

از این که بیمارستان تخصصی ولیعصر ( عج )  را برای دریافت خدمات سلامت برگزیده اید از شما سپاسگزاریم. بیمارستان ولیعصر ( عج ) یک مرکز آموزشی درمانی میباشد که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی  و وزارت بهداشت و درمان اداره می ...


برگزاری کمیته دارو و درمان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر عج ، کمیته دارو و درمان با ریاست دکتر علی قاسمی رییس مرکز و حضور مدیران گروه های آموزشی ، مسولین بخش های درمانی برگزار شد . 

ادامه مطلب

برگزاری کمیته تحلیل ریشه‌ای خطاهای درمانی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر ( عج ) کمیته تحلیل ریشه‌ای خطاهای درمانی ( RCA ) به ریاست دکتر قاسمی رئیس مرکز و با حضور معاون آموزشی مرکز ، مدیران گروه های بیهوشی ، طب اورژانس ، جراحی ، زنان و دیگر مدعوین برگزار گردید .

ادامه مطلب