مطالب مرتبط با کلید واژه

قسمت


تصویربرداری

مسئول واحد تصویربرداری آقای رضا تقی خانی کارشناس تکنولوژی پرتونگاری   بخش تصویربرداری این مرکز از چهار قسمت تشکیل شده است : 1. قسمت رادیوگرافی:    این قسمت شامل 3 دستگاه رادیوگرافی دیجیتال میباشد که حداقل روزانه 300 بیمار از خدمات این قسمت استفاده می نمایند. 2. قسمت سی ...

ابنیه اهدا شده در حوزه سلامت به بیمارستان

درمانگاه سرپایی مرکز :  این قسمت تشکیل شده از قسمت های درمانگاه سرپایی ، تزریقات و داروخانه که به ارائه خدمات سرپایی به همشهریان گرامی انجام وظیفه می نماید .  متراژ : حدودا 500 متر  اهدا کننده : خانواده مرحوم عزیزالهی  ساختمان آزمایشگاه :  ساختمان ...