مطالب مرتبط با کلید واژه

داخلی


ارتوپدی

  بخش ارتوپدی خانم مهسا فرجی کارشناس پرستاری   مشخصات بخش : این بخش دارای  9 اتاق و دارای 60 تخت فعال است. هدف : -    مراقبت و نگهداری از بیماران دچار تروما به سیستم استخوان و مفاصل نهایت کمک به سلامتی بیمار. -        مراقبتهای بعد از عمل بیمارانی ...

تلفنخانه

تلفنخانه   داخلی 2306       اهم شرح وظایف  :    1-       برقراری ارتباط تلفنی (داخلی و خارجی )کارکنان. 2-       مراقبت در طرز کار دستگاه مرکزی تلفن و صفحه کلید و تنظیف و سرویس وسایل و ادوات مربوطه . 3-       رعایت ادب و نزاکت و خونسردی در مکالمات تلفنی. 4-       عندالزوم انجام سایر امور مربوطه طبق ...