مطالب مرتبط با کلید واژه

ارتباطی


روابط عمومی

مسئول روابط عمومی  محمدرضا پشنج              روابط عمومی :    روابط عمومی فعالیتی است ممتد ، مداوم و طرح‌ریزی شده که از طریق آن ، افراد و سازمانها می‌کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنها سروکار دارند به ...