مطالب مرتبط با کلید واژه " اتاق عمل "


اتاق عمل

مسئول اتاق عمل: آقای اسفندیار تهوری کارشناس پرستاری داخلی 2377 بخش اتاق عمل: این بخش در طبقه اول با ظرفیت 6 اتاق عمل (ارولوژی، توراکس، جراحی عمومی، ارتوپدی، مغزواعصاب، فلوروسکوپی) و6 تخت ریکاوری، با آخرین امکانات روز و کاملا پیشرفته می‌باشد. در این بخش اعمال ...