مطالب مرتبط با کلید واژه

زردی یا یرقان


زردی یا یرقان

زردی یا یرقان چیست؟     پوست بچه من کمی زرد است، آیا این طبیعی است؟    بله، حدود 60 درصد نوزادان فول ترم که سر موقع دنیا می آیند دارای هاله زرد رنگی بر روی پوستشان هستند که به آن زردی یا یرقان گفته ...