مطالب مرتبط با کلید واژه

اهدا عضو و مذهب


اهدای عضو و مذهب

اهدای عضو و مذهب

اغلب فرقه‌ها و گروه‌های مذاهب اصلی، پیوند اعضاء را با شرایط خاص خود پذیرفته‌اند. پیوند در دین مسیح: اکثر شاخه‌های اصلی مذهب مسیحیت  با اهدای عضو و پیوند اعضا مخالفتی ندارند. فرقه کاتولیک: شاخه اصلی کاتولیک که تحت سرپرستی کلیسای واتیکان قرار دارد، از ...