مطالب مرتبط با کلید واژه

مراقبت های بیهوشی


بیهوشی

بیهوشی

بیهوشی چیست؟ بیهوشی میتوان اینجور تعریف کرد که فرد بصورت ارادی و غیر ارادی کنترلی بروی قسمتی از بدن یا تمام بدن و محیط فیزیکی خود را ندارد، بیهوشی به طور موقت می تواند موجب بی دردی و فلج موضعی ...

انواع داروهای بیهوشی

انواع داروهای بیهوشی

انواع بی‌هوشی برای عمل جراحی بیهوشی قبل از عمل شخص را بیهوش میکنند.تا هیچ گونه احساسی از درد در زمان عمل احساس نکند.نوع و اندازه بیهوشی را متخصصین بیهوشی تنظیم میکنند. و همچنین نوع داروی بیهوشی بستگی به عمل و وضعیت بیمار ...