مطالب مرتبط با کلید واژه

بخیه


انواع بخیه

آموزش بخیه زدن  فازهای بهبودی زخم: 1-فازالتهابی سلول های التهابی به زخم فاز التهابی در چند روز اول رخ می دهد که سلول های التهابی به زخم مهاجرت می کنند 2-فازشکل گیری بافت اپیتلزاسیون زخم در طی 12 تا 24 ساعت اول رخ می دهد شکل گیری ...