مطالب مرتبط با کلید واژه

روز جهانی ایدز


روز جهانی مبارزه با ایدز

روز جهانی مبارزه با ایدز

1 دسامبر؛ روز جهانی ایدز نامگذاری روز جهانی ایدز از سال ۱۹۸۸ اول دسامبر (برابر ۱۰ آذر) روز جهانی ایدز نامگذاری شده است و هر ساله برای این روز، شعار خاصی نیز در نظر گرفته می‌شود. هدف عمده از این کار این ...