مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیریت


ریاست

دکتر بهنام محمودیه فوق تخصص مراقبت های ویژه و icu سرپرست مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج)    با تائیدات ایزد منان توفیق یافته ام به همراه همکاران ارجمندم در مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج) به عنوان یکی از مراکز مهم درمانی وآموزشی استان ...

ریاست

آقای دکتر صابر مقدم  عضو هیئت علمی دانشگاه متخصص بیهوشی  رئیس مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج)

مدیریت

آقای سعید عبادی      کارشناسی پرستاری مدیر مرکز اموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج)

تیم مدیریتی

 آقای دکترصابر مقدم  عضو هیئت علمی دانشگاه متخصص بیهوشی  رئیس مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج)  آقای سعید عبادی      کارشناسی پرستاری مدیر مرکز اموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج)     رئیس دفتر آقای محمدرضا پشنج            تلفن تماس 32222003 داخلی 2201 - 2202  شماره فکس  3223128