مطالب مرتبط با کلید واژه " پژوهش در آموزش "


اعضای شورای پژوهش در آموزش

اعضا شورای پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1398       نام و نام خانوادگی پست اجرایی سمت   دکتر سعید چنگیزی آشتیانی معاون آموزش رئیس شورا   دکتر داود حکمت پو مدیر EDC نایب رئیس شورا   دکتر مجید طاهری EDC دبیر و عضو شورا   دکتر مهسا شکور عضو هیات علمی EDC عضو شورا   دکتر مجتبی هاشمی عضو هیات علمی ...

اولویت های پژوهشی

اولویت‌های پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک               حیطه برنامه‌ریزی آموزشی ارزیابی میزان انطباق برنامه‌های آموزشی با اهداف آموزشی رشته و گروه بازنگری برنامه‌های درسی در مقاطع مختلف آموزش پزشکی و چگونگی بهینه‌سازی آن بررسی انگیزه‌های آموزشی در فرایند ...