مطالب مرتبط با کلید واژه " پژوهش در آموزش "


اعضای شورای پژوهش در آموزش

اعضا شورای پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1398       نام و نام خانوادگی پست اجرایی سمت   دکتر سعید چنگیزی آشتیانی معاون آموزش رئیس شورا   دکتر داود حکمت پو مدیر EDC نایب رئیس شورا   دکتر پگاه محقق  عضو هیات علمی دانشکده پزشکی عضو شورا   دکتر مهسا شکور عضو هیات علمی EDC عضو شورا   دکتر مجتبی هاشمی عضو ...

اولویت های پژوهشی

اولویت‌های پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک               حیطه برنامه‌ریزی آموزشی ارزیابی میزان انطباق برنامه‌های آموزشی با اهداف آموزشی رشته و گروه بازنگری برنامه‌های درسی در مقاطع مختلف آموزش پزشکی و چگونگی بهینه‌سازی آن بررسی انگیزه‌های آموزشی در فرایند ...