آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
راهنمای کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین سندرم داونمدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری کروموزومی جنین سندرم داونمدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
گروه بندی پیشنهادی عوامل ضد میکروبی جهت آزمایش هامدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
جداول میکروارگانیسم های بیماریسای اولویت دار و آنتی بیوتیک هامدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
هونت ( WHONET )مدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
ابلاغ ویرایش دوم استاندارد آزمایشگاههای پزشکی ، نسخه سال ۱۳۹۷ + پیوستمدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
نمونه هایی از شاخص های کیفیت و عملکرد پیشنهاد IFCCمدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
مدیریت آزمایشگاه در بحران و بلایا - ویرایش سال ۹۸مدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
ضوابط تبلیغات آزمایشگاهها - نظام پزشکیمدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
منشور حقوقی مراجعین به آزمایشگاهها (متن نهائی)مدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکیمدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
راهنمای فنی روشهای کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهیمدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت