آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه دفتر کار کاردرمانیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه دفتر کار تغذیهواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تعیین حدود صلاحیت ماماهای کارشناس و کارشناس ارشدواحد صدور پروانه ها
آئین نامه دفتر کار گفتار درمانیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه اخذ مجوز تزریقات در محل مطبواحد صدور پروانه ها
آیین نامه استاندارد سازی تابلو و سرنسخه های پزشکیواحد صدور پروانه ها
فرم پسخوراند و ارجاع نوزاد نارس در معرض خطر رتینوپاتیواحد نوزادان
فرم رتینوپاتی نارسی (ROP)واحد نوزادان
فرم های تغذیهآمار و سطح بندی خدمات
فرم ارزیابی اولیه بیمارآمار و سطح بندی خدمات
فرم مددکاری اجتماعیآمار و سطح بندی خدمات
کدینگ ابلاغی وزارتآمار و سطح بندی خدمات
ابلاغ متمم دستورالعمل ارایه پرونده پزشکی به بیمارآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل ارائه پرونده پزشکی به بیمارآمار و سطح بندی خدمات
شاخص های ملی بخش اورژانسآمار و سطح بندی خدمات
پرونده بلوک زایمانیآمار و سطح بندی خدمات
امحاء مدارک پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
نامه دستورالعمل حداقل داده های ضروری در HISآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل حداقل داده های ضروری در HISآمار و سطح بندی خدمات
پاسخ به استعلام پرونده های زایمانی و شیت های ویژهآمار و سطح بندی خدمات