آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم رتینوپاتی نارسی (ROP)واحد نوزادان
فرم های تغذیهآمار و سطح بندی خدمات
فرم ارزیابی اولیه بیمارآمار و سطح بندی خدمات
فرم مددکاری اجتماعیآمار و سطح بندی خدمات
کدینگ ابلاغی وزارتآمار و سطح بندی خدمات
ابلاغ متمم دستورالعمل ارایه پرونده پزشکی به بیمارآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل ارائه پرونده پزشکی به بیمارآمار و سطح بندی خدمات
شاخص های ملی بخش اورژانسآمار و سطح بندی خدمات
پرونده بلوک زایمانیآمار و سطح بندی خدمات
امحاء مدارک پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
نامه دستورالعمل حداقل داده های ضروری در HISآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل حداقل داده های ضروری در HISآمار و سطح بندی خدمات
پاسخ به استعلام پرونده های زایمانی و شیت های ویژهآمار و سطح بندی خدمات
الزامات اخذ رضایت آگاهانه و پروسیجرهای تهاجمیآمار و سطح بندی خدمات
جایگذاری مستندات سیستم اطلاعات بیمارستانی در پرونده پزشکی کاغذیآمار و سطح بندی خدمات
ممنوعیت استفاده از لیبل مشخصات در سربرگ پرونده هاآمار و سطح بندی خدمات
متمم دستورالعمل کشوری ارائه اطلاعات پرونده پزشکی بیمارآمار و سطح بندی خدمات
ویرایش دوم دستورالعمل مستندسازی پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
راهنمای مستندسازی پرونده های پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
ابلاغیه درخصوص طراحی و اصلاح فرم های پروندهآمار و سطح بندی خدمات