آبان ماه بیماریها

تعداد بازدید:۱۰۵۱
1- توزیع و هاهنگی جهت تزریق 11750 دوز واکسن آنفلوانزا برای مبتلایان سرطان ، دیالیزیه ، پیوند اعضاء ، هموفیلی و تالاسمی ، پرسنل بهداشتی و درمانی و......
2- هماهنگی و استقرار تیم مراقبتی ، غربالگری ونظارتی مرکب از پزشک ، مراقب سلامت و کارشناس بهداشت محیط در فرودگاه روزهای یکشنبه هر هفته
3- پیگیری تلفنی 2123 مورد کرونا مثبت با ارائه آموزشهایی در رابطه با رعایت قرنطینگی و اهمیت زدن ماسک ، تغذیه ، رعایت فاسله اجتماعی ، گندزدایی محیط و ارجاع به موقع به مراکز درمانی به بیماران و خانواده هایشان
4- بازدید و سرکشی به مراکز 16 ساعته ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیمارن تنفسی اراک

کلید واژه ها: عملکرد واحدها

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۹