دی ماه گسترش

تعداد بازدید:۱۰۷۸

-         ثبت  528700 خدمت انجام گرفته درحوزه سلامت در سامانه سیب برای123509 نفراز شهروندان

کلید واژه ها: عملکرد واحدها

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۳۹۹