واحد تغذیه دی ماه

تعداد بازدید:۹۶۴

فعالیت های تغذیه در دوران کرونا

 1. مشاوره تغذیه  از گروههای سنی مختلف توسط کارشناس تغذیه
 2. مشاوره تغذیه در 4030 توسط کارشناسان تغذیه
 3. مشاوره تغذیه  کلیه افراد مبتلا به کرونا توسط کارشناسان تغذیه
 4. معرفی ماهیانه کودکان مبتلا به سوء تغذیه و فقر مالی به کمیته امداد امام خمینی
 5. بازدید از مراکز نگهداری سالمندان و نظارت بر نحوه تغذیه سالمندان
 6. برگزاری جلسه آموزشی تغذیه در پیشگیری و درمان کرونا برای کارشناسان ناظر ، مراقبین سلامت و بهورزان
 7. معرفی  کودکان مبتلا به سوء تغذیه و فقر مالی جهت مساعدت وزارت رفاه
 8. معرفی  مادران باردار و شیرده مبتلا به سوء تغذیه و فقر مالی جهت مساعدت کمیته امداد
 9. برگزاری بسیج ملی تغذیه سالم در پیشگیری از کرونا
 10. توزیع قرص ویتامین دی جهت کلیه افراد جوان ، میانسال و سالمند
 11. ارسال پیام های آموزشی  تغذیه سالم در کانال های مجازی
 12. بارگزاری فیلم های آموزشی در کانال های مجازی توسط کارشناسان تغذیه
 13. توزیع قرص آهن جهت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
 14. توزیع مکمل  ویتامین دی جهت دانش آموزان مقطع متوسطه ( دختر و پسر ) و سالمندان شهرستان اراک
 15. جلب حمایت خیرین جهت تهیه بسته های حمایتی از گروههای آسیب دیده از کرونا
 16. تهیه 16 بنر تغذیه در بیماری کرونا و نصب در مراکز خدمات جامع سلامت
 17. توزیع پوسترهای  تغذیه در کرونا  و ئتوصیه های تغذیه ای برای پیشگیری از کرونا در سطح شهر
 18. توزیع پمفلت های تغذیه در کرونا در سطح شهر
 19. تهیه کلیپ های آموزشی تغذیه در کرونا و نشر در فضای مجازی
 20. پیگیری مادران باردار به ویژه مادران باردار پرخطر بصورت هفتگی
 21. بارگذاری مطالب آموزشی پویش دستان پاک در پورتال مرکزبهداشت اراک
 22. ارسال پیام های آموزشی تغذیه ای برای رسانه های مجازی در خصوص جایگزینی مواد غذایی سالم به جای غذاهای ناسالم به جهت  پیشگیری ازگسترش کرونا ویروس   
 23. چاپ مقاله درخصوص راه های پیشگیری از کرونا ویروس با توصیه های تغذیه ای
 24. اجرای برنامه تلویزیونی در خصوص توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از ویروس کرونا 
 25. اجرای برنامه رادیویی در خصوص توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از کرونا ویروس  
 26. ارسال پیامک های آموزشی توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از ویروس کرونا
 27. درج پیام در اتوماسیون اداری
 28. درج پیام در اتوماسیون اداری کلیه سازمانهای سطح شهرستان
 29. آموزش و فرهنگ سازی مدیریت مصرف همه گروههای غذایی واستفاده از مواد غذایی جهت بالا  بردن ایمنی بدن افراد

کلید واژه ها: عملکرد واحدها

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۹