آرشیو اخبار

تقدیر از فرمانده سپاه ناحیه آشتیان و همکارانشان به جهت همکاری در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی
تقدیر از فرمانده سپاه ناحیه آشتیان و همکارانشان به جهت همکاری در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

تقدیر از فرمانده سپاه ناحیه آشتیان و همکارانشان به جهت همکاری در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

تقدیر از فرمانده سپاه ناحیه آشتیان و همکارانشان به جهت همکاری در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

ادامه مطلب