اخبار

احداث اورژانس بیمارستان امام سجادع

احداث اورژانس بیمارستان امام سجادع

در جلسه ای که با هماهنگی و حضور جناب آقای پرفسور محمدتقی خرسندی آشتیانی ،نماینده شرکت هوایار ،آقای دکتر ضرغامی و مهندسین طراح پروژه بیمارستان جدید امام سجادع آشتیان در تهران برگزار گردید ،در رابطه با آخرین تغییرات نقشه ها بحث وتبادل نظر انجام و تصمیم گیری وجمع بندی نهایی موردنیازانجام شد .در این جلسه که مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ،مدیر بیمارستان امام سجادع شهرستان و آقای مهندس عبدالوند کارشناس دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز حضور رداشتند ،توضیحاتی در مورد اصلاح نقشه اورژانس بیمارستان جدید ارایه شد .

ادامه مطلب

همایش پیاده روی به مناسبت هفته دخانیات

برگزاری همایش پیاده روی سلامتی راقدم بزن به مناسبت گرامی داشت هفته ملی جمعیت وهفته ملی بدون دخانیات باحضور کارکنان شبکه بهداشت و رابطین سلامت محله شهرستان آشتیان در راستای مداخلات سلامت محور درهفته بدون دخانیات در حاشیه این مراسم نسبت به جمع آوری زباله ها و ته سیگارها در پارک گلشن اقدام گردید.

ادامه مطلب

هفته ملی جمعیت و مسابقه ورزشی دارت

پنجمین روز از هفته ملی جمعیت و به مناسبت گرامیداشت روز دختر وایام سلامت (هفته ملی بدون دخانیات )مسابقات ورزشی دارت ویژه دختران کارمندان مرکز بهداشت ودرمان شهرستان آشتیان برگزارگردید .

ادامه مطلب

برگزاری همایش پیاده روی همگانی سلامت راقدم بزن

برگزاری همایش پیاده روی همگانی سلامتی راقدم بزن درپنجمین روز ازهفته ملی سلامت شهرستان آشتیان درحاشیه این همایش که بادعوت ازعموم مردم وباحضور سفیران سلامت محله و خانوارو رابطین سلامت ادارات و....برگزارشد ،پذیرایی باصبحانه سالم توزیع شیر پاکتی کم چرب و فتیر کنجدی تهیه شده از آرد سبوس دارو فاقد جوش شیرین و مسابقات ورزشی دارت وتقدیر ازبرگزیدگان مسابقه انجام شد .

ادامه مطلب