خانه بهداشت سینقان

خانه بهداشت سینقان

     خانه بهداشت روستای سینقان تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت شهری - روستایی شماره 1 است. این خانه بهداشت در تیرماه سال 1357 با اهدای زمین توسط مرحوم حاج ابوترب محمدی و کارگری مردم روستا تاسیس گردید. هزینه ساخت توسط اداره "بهداری و بهزیستی" محلات به ریاست وقت دکتر غیاثی تامین گردید. در ابتدا تنها یک جعبه کمکهای اولیه تحویل خانه بهداشت شد، اما در سال بعد تجهیز گردید. این خانه بهداشت پس از تحویل به مرکز بهداشت دلیجان، تحت پوشش درمانگاه نراق قرار گرفت و اکنون تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت شهری - روستایی شماره 1 است. 

     اولین بهورزان روستا زوج جوان مرحوم حاج محمد تیموری و خانم اسماعیلی بودند.

  

بهورز بعدی خانم خدیجه باقری بود که  به مرکز بهداشتی درمانی نراق منتقل گردید. 

آقای محمد شامحمدی بهورز فعلی روستا است.

تلفن: 58642301

پایگاههای مرتبط:

بروبچه های سینقان

سینقان دشت

امامزادگان سینقان

مرداد 97

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۳۹۷