خانه بهداشت هستیجان

 

     خانه بهداشت هستیجان تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت شهری - روستایی  شماره 1 است. این خانه بهداشت در سال 1361 در یک مغازه اجاره ای در وسط روستا تاسیس گردید. سپس در سال 1366 به محل فعلی که زمین آن توسط اهالی اهدا شده  و ساخت آن بصورت خود یاری کارگری آنها ساخته شده بود منتقل شد. 

     هنگام تاسیس خانه بهداشت مسئولین شبکه آقایان: ابراهیم نجفی، علی اکبر جعفری و مرحوم حاح محمد ابراهیمی، شورای روستا آقایان: مصطفی مبینی، عباس عزیزی و حاج عباس خاکباز و جمعی از اهالی روستا حضور داشتند.

     اولین بهورز روستا خانم فرزانه همتی، از سال 1361 تا 1366 مشغول بکار بود.

     آقای حسین ذوالفقازی از سال 1366 تا 1394 وهمسر ایشان خانم مریم افضلی از سال 1367 تا 1379 در خانه بهداشت هستیجان کار کردند.

 

اکنون خانم لیلا رضا دوست بهورز خانه بهداشت هستیجان است.

شماره تلفن: 08644261277

تاریخ آخرین ویرایش: مهر ماه 97

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۳۹۷