خانه بهداشت رباط ترک

خانه بهداشت رباط ترک

     خانه بهداشت روستای رباط ترک تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره 1 است. این خانه بهداشت در سال 1352 تحت پوشش استان اصفهان در محل فعلی افتتاح گردید. بهورزان به ترتیب آقای کریمی، خانم فاطمه کریمی، خانم معصومه جعفری(یکسال) و آقای علیرضا جعفری ( 1364 تا 1384) بودند.

هم اکنون خانم فاطمه رمضانی در محل مشغول انجام وظیفه است.

شماره تلفن: 08644373232

پایگاههای مرتبط:

رباط ترک

رباط ترک در ویکی روستا

زمان درج محتوا: شهریور 97

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۳۹۷