خانه بهداشت قالهر

     خانه بهداشت قالهر در فاصله 45 کیلو متری از مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1 (17 شهریوردلیجان قرار دارد. این خانه بهداشت در سال 1355 تحت پوشش کاشان در محل فعلی با زمین اهدایی احداث گردید. اولین بهورز روستا آقای حسین معصومی، تا سال 1381 مشغول به کار بود.

سپس آقای مهدی عزیزی و همسرشان خانم زهرا فلاحتی جایگزین وی شدند.

آخرین بهسازی خانه بهداشت قالهر در سال 1395 انجام شد.

     جمعیت تحت پوشش روستای اصلی و قمر (درب جوقا) 672  نفر است.

شماره تلفن: 08644268311

آخرین ویرایش: مهر 97

پایگاههای مرتبط:

     http://ghalhar434.mihanblog.com

     http://ghalharpic.mihanblog.com/page/2

     http://ghalhardehyari.mihanblog.com/post/77

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۳۹۷