مطالب مرتبط با کلید واژه

عمل جراحی


اتاق عمل

اتاق عمل

سوپر وایزر اتاق عمل :قاسم احمدی کاردان اتاق عمل تعداد متخصص بیهوشی : 2 نفر تعداد کادر اتاق عمل : 7 نفر تعداد کادر هوشبری : 6 نفر تلفن تماس: داخلی 265 این مرکز دارای 3 اتاق عمل است که عمل های جراحی اورژانس و زنان و ...