مطالب مرتبط با کلید واژه

داروهای خاص


امور دارویی

مسئول امور دارویی بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان دکتر پرویز ابراهیمی داخلی 218 معرفی واحد: این واحد مسئولیت نظارت بر تهیه و توزیع داروهای عمومی، مخدر، خاص و تحت کنترل را بر عهده دارد. اطلاع رسانی در حوزه دارو و سموم، مراقبت از ایمنی دارویی ...