مطالب مرتبط با کلید واژه

بخش زایشگاه


بخش زایشگاه

بخش زایشگاه

سرپرستار بخش زایمان : سرکار خانم زهره فنایی کارشناس مامایی داخلی 261-262 تعداد پرسنل ماما: 9 نفر بخش زایمان بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان دارای 4 اتاق تک نفره زایمان، 1 اتاق تحت نظر، وان زایمان در آب می باشد و کلاس های آمادگی ...