مطالب مرتبط با کلید واژه

تریاژ


بخش اورژانس

بخش اورژانس بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان سرپرستار بخش : محسن صمدیان کارشناس پرستاری داخلی 251-252 تعداد کارشناس پرستاری: 8 نفر تعداد بهیار : 3 نفر معرفی واحد اورژانس بیمارستان امام صادق(ع) دارای 16 تخت مجهز به اتاق CPR ، اتاق عمل سرپایی، واحد تزریقات و سرم ...