مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه پرستاری


دفتر پرستاری

دفتر پرستاری بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان مترون بیمارستان سرکار خانم مژگان نظری کارشناسان دفتر پرستاری خانم محبوبه صفدری - خانم نسرین محمد علیزاده - خانم نیره گلبندی - خانم مریم صفری تلفن مستقیم 08644228855 داخلی 208 معرفی و شرح وظایف: مدیر خدمان پرستاری(مترون) در مراکز بهداشتی، درمانی ...