مطالب مرتبط با کلید واژه

بیمه


راهنمای بیماران

راهنمای بیمار بستری از پذیرش تا ترخیص بیمار به بخش مربوطه مراجعه می کند و پس از تایید بخش با همراه به واحد پذیرش مراجعه می‌نماید.   مدارک مورد نیاز شامل ;کارت شناسائی دفترچه بیمه و دستور بستری به واحد پذیرش تحویل داده می‌شود.  نکته: ...

بیمه های طرف قرارداد

بیمه های پایه تامین اجتماعی نیروهای مسلح بیمه سلامت(خدمات درمانی) کمیته امداد امام خمینی(ره)   سایر مؤسسات و بیمه های طرف قرارداد ایران بانک تجارت بانک سپه بانک صادرات بانک کشاورزی بانک ملت بانک ملی شرکت نفت و گاز کارت طلایی شرکت مخابرات کارت طلایی فرهنگیان مؤسسه نصر میهن نیروهای مسلح جانبازان هوا فضا