مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیریت


ریاست

ریاست بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان آقای دکتر وحید کاشانی تبار متخصص جراحی عمومی تلفن:44224119 - داخلی: 209 شرح وظایف:   پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد. بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در ...

مدیریت

تیم مدیریت بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان مدیر بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان آقای سید احمد جلالی تلفن مستقیم: 44231411 - داخلی: 207 شرح وظایف:  برنامه ریزی وایجاد هماهنگی در نظارت برامورجاری واحدهای اداری/مالی برنامه ریزی وکنترل نیروهای زیرمجموعه ازقبیل واحدتدارکات،نقلیه،خدمات باهماهنگی ریاست مرکز جهت تسریع مسایل ...