مطالب مرتبط با کلید واژه

منشور حقوق بیمار


منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بیمار در ایران در ایران منشور حقوق بیمار از طرف معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمستان 1381 به واحدهای بهداشتی درمانی ابلاغ گردید. مراکز بهداشتی – درمانی بر اساس این دستورالعمل موظف بودند که مفاد ...