رئیس شبکه بهداشت

تعداد بازدید:۶۰۳۵
  

نام و نام خانوادگی: آقای عبدالصمد صمدی

رشته تحصیلی: مدیریت

پست الکترونیک: @gmail.com

تلفن مستقیم: 08635624732

شماره تماس داخلی: 

آدرس:خنداب- انتهای خیابان آموزش و پرورش- شبکه بهداشت و درمان خنداب

سوابق اجرایی

 • مدیر امور عمومی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع)
  مدیر امور عمومی سایت پیامبر اعظم (ع)
  مدیر مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی
  مدیر مرکز آموزشی درمانی آیت الله خوانساری
  معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی خمین
  مشاور رئیس دانشگاه و مدیر اجرائی پروژه در حال ساخت حضرت ولیعصر(عج)
  نماینده رئیس دانشگاه در مجمع خیرین 
  معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی اراک
  مشاور در امور هماهنگی و احرایی رئیس دانشگاه و سرپرست دفتر رئیس دانشگاه 
  معاون و رئیس مرکز اجتماعی سلامت دانشگاه

شرح وظایف

 • اجرای وظایف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرستان
 • اعمال سیاست های اجرایی و اداری وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی در شهرستان براساس دستورالعملهای ابلاغ شده
 • تدارک و پشتیبانی فنی، اداری و مالی از مراکز بهداشتی و پایگاه های سلامت  و واحدهای ارائه دهنده خدمات سطح اول تابعه
 • مشارکت در برنامه ریزی و اجرای اجزای مرتبط آموزش پزشکی جامعه نگر و پاسخگو
 • تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه مسائل سلامت منطقه
 • همکاری با سایر سازمانها، ادارات کل، نهادها و ارگانهای دولتی که در زمینه سلامت همگانی جامعه مسئولیت مستقیم و غیر مستقیم دارند
 • برنامه ریزی برای جلب مشارکت آحاد جامعه و بخش های مختلف توسعه در برنامه ریزی، تامین منابع ، اجرا و ارزشیابی برنامه های سلامتی
 • ارزیابی و ارزشیابی منظم شاخص های سلامتی درگروه های هدف برنامه های مختلف
 • جلب همکاری بخش غیردولتی برای اجرای برنامه های بهداشت

کلید واژه ها: ریاست رئیس منیجر عبدالصمد صمدی شبکه بهداشت و درمان خنداب رئیس شبکه بهداشت خنداب

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۴۰۲