واحد بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۱۸۴۹
  

نام و نام خانوادگی: آقای مهندس رحمت اله شهبازی

رشته تحصیلی: 

پست الکترونیک: rahmatala93.shahbazi@gmail.com

تلفن مستقیم: 08635624732

شماره تماس داخلی: 

آدرس: خنداب- انتهای خیابان آموزش و پرورش- شبکه بهداشت و درمان خنداب

شرح وظایف

 • الف - آموزش موازین بهداشتی به شاغلین در ارتباط با شغل آنها پیش از شروع به‌کار (که از اهمّیّت زیادی برخورداراست) و حین کار
  ب - سالم‌سازی محیط‌ کار ازطریق کاهش یا حذف عوامل زیان‌آور محیط ‌کار
  ج - بهسازی تأسیسات و تسهیلات بهداشتی کارگاه‌ها
  د - انجام مراقبتهای بهداشتی ، درمانی ازطریق معاینات قبل‌ازاستخدام ، دوره‌ای و اختصاصی به منظور تعیین وضعیّت سلامت و توانایی شاغل و تشخیص بموقع بیماریهای مسری و ناشی‌ازکار
  هـ - ارایه کمکهای‌اولیه در محیط‌کار ، درصورت وقوع حوادث
  و - برنامه‌های مربوط به تغذیه کارگران
  ز - توجّه به مسایل و مشکلات روانی و عاطفی شاغلین در محیط‌ کار و خانواده آنها
  ح – ارایه سایر خدمات بهداشتی درراستای برنامه‌های بهداشتی کشور

 • برنامه‌های در دست اجرا:
  1-  برنامه بهداشت کشاورزی
  2-  برنامه ایمنی شیمیایی
  3-  برنامه تأمین سلامت در کارگاه‌های کوچک
  4-  برنامه صنوف
  5-  معاینات رانندگان
  6-  برنامه بهداشت قالیبافان (بقا)
  7-  برنامه کنترل و کاهش سیلیکوزیس در محیط کار
  8-  برنامه کنترل و حذف گردوغبار سیلیس در محیط‌ کار
  9-  برنامه ارگونومی در محیط ‌کار
  10- آیین‌نامه اجرایی ماده 5 قانون مدیریت پسماند (سلامت و بهداشت شاغلین درمواجهه با پسماندها)
  11- برنامه اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در محیط ‌کار
  12- برنامه بهداشت پرتوکاران
  13- کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت‌کار بیمارستان ها
  14- برنامه پست امداد (ایستگاه بهگر)
  15- برنامه خانه‌های بهداشت کارگری
  16- برنامه مراکز بهداشت‌کار
  17- برنامه بهبود تغذیه کارگران
  18- برنامه اندازه‌گیری و کنترل صدا در محیط‌ کار
  19- برنامه بهداشت معدنکاران
  20- برنامه کنترل و حذف آزبست از محیط ‌کار
  21- برنامه مدارس مروج سلامت
  22- برنامه کنترل اچ آی وی / ایدز در محیط ‌کار
  23- برنامه مقابله با آنفلوآنزا در محیط‌ کار

 • سطوح ارایه خدمات بهداشت حرفه‌ای به شاغلین :
  1-  خانه‌های بهداشت روستایی و پایگاه های بهداشت
  برخی خدمات بهداشت حرفه‌ای ازطریق بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت روستایی و پایگاه های بهداشت شهری ، به شاغلین ارایه می‌شوند
  2-  مراکز بهداشتی،درمانی شهری یا روستایی :
  این مراکز ، علاوه بر نظارت بر خدمات ارایه شده در خانه‌های بهداشت و پایگاه های بهداشت ، رأساً اقدام به ارایه برخی خدمات به شاغلین می‌نمایند
  3-  مرکز بهداشت شهرستان :
  مرکز بهداشت شهرستان ، علاوه بر نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات ارایه‌شده در خانه‌های بهداشت روستایی ، پایگاه‌های بهداشت شهری ، مراکز بهداشتی،درمانی ، مراکز بهداشت کار ، ایستگاه‌های بهگر ، خانه های بهداشت کارگری ، شرکتهای خصوصی ارایه‌دهنده‌ی خدمات سلامت کار و مراکز انجام معاینات سلامت شغلی ، خود نیز رأساً برخی خدمات را درجهت سلامت شاغلین ارایه می‌نماید
  4-  پست امداد (ایستگاه بهگر)
  ارایه خدمات بهداشتی به شاغلین محیطهای کاری دارای 20 تا 49 نفر شاغل برعهده این مراکز می‌باشد
  5-  خانه بهداشت کارگری
  6-  ارایه خدمات بهداشتی به شاغلین محیطهای کاری دارای 50 تا 449 نفر شاغل برعهده این مراکز می‌باشد
  7-  مرکز بهداشت کار
  ارایه خدمات بهداشتی به شاغلین محیط های کاری دارای بیش‌از 500 نفر شاغل برعهده این مراکز می‌باشد
  8-  شرکتهای خصوصی ارایه خدمات سلامت‌کار
  برخی خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای ازطریق این مؤسسات به شاغلین و کارگاه ها ارایه می‌گردد که نظارت بر این‌مؤسسات در سطح شهرستان برعهده مرکز بهداشت شهرستان می‌باشد.
  9-  مراکز انجام معاینات سلامت شغلی
  تمامی کارگاه‌ها جهت استفاده از خدمات معاینات سلامت شغلی ، ملزم به استفاده از این مراکز (مراکز تخصصی طب‌کار ، مطب های خصوصی دارای مجوز مربوطه و ...) می‌باشند که نظارت بر آنها در حوزه شهرستان ، برعهده‌ی مرکز بهداشت شهرستان می‌باشد .

 • اهم وظایف و مسئولیتهای واحد بهداشت حرفه‌ای
  1.     بازدید و بازرسی ازکارگاه ها و کارخانجات در بخش های صنعت ، خدمات ، کشاورزی  و معدن
  2.    شناسایی ، ارزشیابی و حذف وکنترل عوامل زیان آور محیط کار جهت ارتقاء سطح سلامت شاغلین
  3.    تهیه و تدوین گزارش کارشناسی بعد از بازدید از کارگاه ها و صنایع و اعلام نواقص بهداشت محیط کار به کارفرمایان جهت اصلاح شرایط نامناسب محیط کار با موعد مقرر
  4.    پیگیری و نظارت بر رفع نواقص بهداشتی کارگاه ها و کارخانجات و معرفی به مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
  5.    پیگیری و نظارت بر روند انجام معاینات کارگران جهت پیشگیری از بیماری های ناشی ازکار
  6.    ثبت کارگاه ها و بازرسی ها در سامانه سامح 
  7.    نظارت بر عملکرد تشکیلات بهداشت حرفه ای اعم از ایستگاه های بهگر و خانه های بهداشت کارگری
  8.    نظارت بر کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار صنایع
  9.    نظارت بر نحوه فعالیت و عملکرد خانه‌های بهداشت روستایی ، پایگاه‌های سلامت و مراکز بهداشتی درمانی شهرستان
  10.    نظارت بر نحوه‌ی اندازه‌ گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط ‌کار توسط شرکت های بهداشت حرفه‌ای
  11.    اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار توسط دستگاه های تحویل شده ( صدا ، روشنایی و استرس حرارتی )
  12.    نظارت برتامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی با انجام نمونه برداری مستمر میکروبی با همکاری آزمایشگاه آب
  13.    بررسی درخواست های سخت و زیان آور شاغلین و ارسال به دبیر خانه مشاغل سخت و زیان آور
  14.    نظارت براصلاح شرایط محیط کار کارگاه هایی که مشاغل سخت و زیان درآنها درکمیته کارهای سخت و زیان آور استان به تصویب رسیده است .
  15.    برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی جهت کارفرمایان ، مسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات ، پزشکان ، کارشناسان بهداشت حرفه ای ،کاردان های مراکز ، بهورزان و شاغلین کارگاه ها
  16.    بررسی و اعلام نظر در مورد شکایت های واصله در زمینه شرایط بهداشتی محیط ‌کار
  17.    نظارت برتامین تاسیسات و تسهیلات بهداشتی مناسب جهت استفاده شاغلین درکارگاه ها و کارخانجات براساس آیین نامه های مصوب
  18.    جمع بندی آمارها ی ماهیانه ، شش ماهه و سالیانه و محاسبه شاخص ها و ارسال آن ها به معاونت بهداشتی
  19.    شرکت در جلسات ، کارگاه ها و دوره های بازآموزی برگزار شده
  20.    شرکت در جلسات درون و برون بخشی
  21.    پیگیری و نظارت براجرای کلیه‌ی برنامه‌های دردست اجرای واحد بهداشت حرفه‌ای

کلید واژه ها: بهداشت خانه بهداشت واحد بهداشت مرکز بهداشت پایگاه بهداشت برنامه بهداشت روستایی پایگاه بهداشت بهداشت روستایی پایگاه بهداشت بهداشت حرفه بهداشت کار بهداشت حرفه ای

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۴۰۱