رئیس امور عمومی

تعداد بازدید:۳۳۲۴
  

نام و نام خانوادگی: آقای احد رشیدی

رشته تحصیلی: ارشد روانشناسی عمومی

پست الکترونیک: rashidi135712@gmail.com

تلفن مستقیم: 08635624732

شماره تماس داخلی: 

آدرس: خنداب- انتهای خیابان آموزش و پرورش- شبکه بهداشت و درمان خنداب

سوابق اجرایی

  • مسئول خیرین سلامت شهرستان خنداب از سال 97 تاکنون
  • مسئول امور سلامت اجتماعی شبکه بهداشت از سال 96 تاکنون

شرح وظایف

  • نظارت بر خدمات تاسیسات کارپردازی و تدارکات و نقلیه
  • برنامه ریزی به منظور ارتقا خدمات مالی و اداری
  • نظارت بر حسن اجرای امور واحدهای تحت پوشش(کارگزینی،مالی،خدمات و تاسیسات، نقلیه،انبار ، کارپردازی و ..)
  • انعقاد کلیه قراردادهای شبکه و نظارت بر آنها از جمله نیروهای خدمات تاسیسات فضای سبز و...
  • نظارت بر کار شرکت های خدماتی طرف قرارداد با شبکه
  • ایجاد هماهنگی بین واحدها
  • نظارت بر اجرای قوانین ، مقررات اداری ، دستورالعمل ها و امور اداری 
  • پیگیری و نظارت بر طرح های عمرانی شبکه

کلید واژه ها: امور عمومی نظارت امور عمومی تاسیسات شبکه قرارداد

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۳