واحد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

تعداد بازدید:۱۴۴۱

مسئول واحد :

خانم ثریا عیسی آبادی

واحد آموزش بهداشت :

 

 واحد آموزش سلامت واحدی است که برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی مرکز بهداشت شهرستان را به عهده دارد برنامه های آموزشی با توجه به نیاز سنجی بنحوی اجرا گردد که باعث ارتقاء سطح سلامت و ترویج بهداشت در جامعه گردد . این امر زمانی میسر است که آموزشها منجر به تغییر رفتار گردد و تک تک افراد بتوانند در رفع مشکلات و معضلات بهداشتی خود تلاش نمایند و از امکانات موجود خدمات بهداشتی درمانی در جامعه بهرمند گردند.

فعالیت های واحد آموزش سلامت :

فعالیت های این واحد بر اساس سه محور اصلی( آموزش وپژوهش  )( آمار و برنامه ریزی) و( نظارتی وپایش ) استوار است و استراتژی بر اساس آموزش و توانمدسازی مسئولین_ پزشکان_ کارشناسان و کاردانها – بهورزان به منظور بهبود کیفی و ارائه خدمات در جهت رسیدن به آموزش اثر بخش و توانمند سازی مردم به معنای ارتقای توانائی تصمیم گیری در انتخاب شیوه زندگی سالم می باشد .

 فعالیت های آموزشی واحد آموزش سلامت

1-    برگزاری کارگاهها و سمینارهای آموزشی جهت کارکنان مرکز بهداشت شهرستان به منظور ارتقاء سطح آگاهی کارکنان

2-   بازآموزی پزشکان - کاردانها – ماماها و بهورزان در غالب کارگاه ها و سمینارهای متناسب با فصل ها

3-  تهیه بسته های آموزشی جهت آموزش   کارکنان و عموم مردم

4- تشکیل کمیته آموزش متکی برشواهد جهت تعیین اولویت های آموزشی هر منطقه با توجه به مشکلات موجود در هر یک از روستاها و شاخص های خانه های  بهداشت   و تصمیم گیری در مورد برنامه های ایام سلامتی

فعالیت های اطلاعاتی:

1- جمع آوری اطلاعات آماری از مناطق تحت پوشش

الف- شناخت مناطق تحت پوشش و ارزیابی وضعیت موجود سالانه

ب- جمع آوری اولویت های آموزشی که از طریق بررسی های به عمل آمده از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی ارسال شده  

2-  اعلام مناسبت ها و روز جهانی سال به سطوح محیطی جهت تدارک برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی به مردم

3 - اعلام دوره های آموزشی ضمن خدمت به کارکنان واجد شرایط

4-  تهیه گزارش عملکرد سالانه واحد ارسال به مدیریت و مرکز بهداشت استان

5 - دریافت اطلاعات مربوط به دوره های آموزشی از آموزش ضمن خدمت دانشگاه

6-جستجوی مقالات از طریق کامپیوتر جهت آخرین اطلاعات و مقالات جهت کارکنانی که علاقمند به ترجمه و تحقیق می باشد 

 فعالیت های برنامه ریزی و نظارتی

1-          برنامه ریزی جهت جلب مشارکت مردمی در برنامه های ارتقاء سلامت

2-       برنامه ریزی و احرای آموزش جهت گروههای مختلف – نهضت سواد آموزی – بسیج مردمی – بهزیستی – کمیته امداد و سایر ارگانها و اداراتی که تقاضای اجرای برنامه های آموزشی دارند    

      3   - تهیه برنامه های جامع عملیاتی جهت فعالیت های سالانه آموزش سلامت

      4  -  برنامه ریزی و نظارت کمی و کیفی بر فعالیت های آموزشی که در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی انجام می پذیرد .

 

 فعالیتهای ارتباطی:

-   ارتباط با مردم: از طریق برپائی نمایشگاههای مختلف در سطح شهر با همکاری سایر واحدها به مناسبت های مختلف  و برگزاری جلسات آموزشی

-    ارتباط های برون بخشی با ادارات و سایر ارگانهای شهرستان

     ارتباط های درون بخشی با مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی  و مرکز بهداشت استان

 فعالیت های سمعی و بصری:

1   تهیه و توزیع مواد کمک آموزشی:‌که شامل پمفلت- پوستر- تراکت- و کتابچه های بهداشتی که عمداتاً از مرکز بهداشت استان  تحویل و اقدام به توزیع در مراکز بهداشتی درمانی و ادارات و ارگانها و افراد خارج از سیستم بهداشتی می نماید

2-   تهیه گزارش فیلم- عکس و در زمینه های بهداشتی و محیطی

3-   ارسال مقالات و خلاصه تحقیقات جهت چاپ در  جراید محلی 

4- تامین ملزومات و اداره سالن اجتماعات از نظر وسایل سمعی و بصری

کلید واژه ها: آموزش بهداشت خنداب