خیرین سلامت

تعداد بازدید:۴۸۵

جدول مستندسازی ثبت و پلاک کوبی اموال اهدایی خیرین

ردیف نام و نام­ خانوادگی خیر یا واقف سلامت   نام واحد ارائه خدمات سلامت  طبقه اموال اهدا شده شماره اموال به صورت شماره سریال سال اهداء سال پلاک کوبی مورد اهدا
1 رحمانعلی میرزاجانی مرکز جامع سلامت روستایی دیزاباد 13   1399 1400 کولر7500
2 رحمانعلی میرزاجانی مرکز جامع سلامت روستایی دیزاباد 13   1399 1400 یخچال
3 امیر رضایی مرکز جامع سلامت جاورسیان 5   1399 1400 ویلچر
4 مهدی جدیدالاسلام مرکز جامع سلامت جاورسیان 5 165 1397 1400 ویلچر
5 صدیقه نظری مرکز جامع سلامت استوه 13 1660 1395 1400 آبسردکن
6 حسین کریمی مرکز جامع سلامت آقداش 13 2598 1397 1400 آبسردکن
7 اوقاف  مرکز جامع سلامت دهنو 5 593 1397 1400 سونی کیت
8 حاج سیف اله یاری مرکز جامع سلامت دهچال 13 0044 1394 1400 آبسردکن
9 ابوتراب نوری مرکز خدمات جامع سلامت اناج   119 1398 1400 ویلچر

 

 

جدول کل اموال اهدایی خیرین 

ردیف نام و نام ­خانوادگی خیر یا واقف سلامت عنوان اموال اهدا شده نام مرکزی که در آن اهداء صورت گرفته/ دانشگاه،دانشکده سال اهداء
املاک و مستغلات تجهیزات پزشکی تجهیزات غیر پزشکی سایر
1 گل محمد ابراهیمی زمین       مرکز سلامت خنداب 1395
2 علی حسین لطیفی زمین       مرکز سلامت دیزاباد 1395
3 مظفر گلی زمین       خانه بهداشت قزل قلعه 1395
4 محمد ابراهیمی زمین       مرکز سلامت دیزاباد 1396
5 گل محمد ابراهیمی زمین       پایگاه سلامت خنداب 1396
6 اعظم قلیچ تپه ای زمین       خانه بهداشت قلیچ تپه 1396
7 ولی اله یادگاری   یونیت دندانپزشکی     مرکز خنداب 1396
8 حمید بهنام فر     ابسردکن   مرکز خنداب 1396
9 نبی اله خادمی زمین       مرکز سلامت خنداب 1396
10 حسن یادگاری   یونیت دندانپزشکی     شبکه بهداشت 1396
11 هادی یادگاری زمین       مرکز سلامت خنداب 1396
12 اداره اوقاف و امور خیریه     سونی کیت   مرکز دهنو 1397
13 اداره اوقاف و امور خیریه     یخچال   مرکز دهنو 1397
14 هوشنگ کریمی     فرش   اورژانس جاده ای 1398
15 مسعود کریمی     وسایل آشپزخانه   اورژانس جاده ای 1398
16 اسماعیل اسدی زمین       اورژانس جاده ای 1398
17 داود کریمی     وسایل آشپزخانه   اورژانس جاده ای 1398
18 حامد اسدی     تلویزیون   اورژانس جاده ای 1398
19 علی رضا کریمی     اجاق گاز   اورژانس جاده ای 1398
20 شعبانعلی جعفری     وسایل حفاظت فردی   شبکه بهداشت 1399
21 نوراله سلیمی       نقدی شبکه بهداشت 1399
22 نبی اله بارانی       نقدی شبکه بهداشت 1399

کلید واژه ها: خیرین خیرین سلامت شبکه بهداشت و درمان خنداب واقف سلامت

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۴۰۰