واحد بلایا و کاهش خطر

تعداد بازدید:۴۱۶
  

نام و نام خانوادگی: آقای علی‌حیدر صفری

رشته تحصیلی: بهداشت حرفه‌ای

پست الکترونیک: safarialiheydar@yahoo.com

تلفن مستقیم: 08635624732

شماره تماس داخلی: 104

آدرس: خنداب- انتهای خیابان آموزش و پرورش- شبکه بهداشت و درمان خنداب

سوابق اجرایی

 • کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی HSE در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان مرکزی

شرح وظایف

 • قبل از وقوع بلایا (Mitigation and Preparedness)
  تشکیل کمیته مدیریت حوادث و بلایای مرکز
  ارزیابی ایمنی و خطر مرکز در برابر حوادث و بلایا در( ابعاد آمادگی عملکردی، ایمنی غیرسازه ای و سازه ای)
  پیگیری و اجرای اقدامات کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی
  جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سلامت-محور کاهش خطر حوادث و بلایا
  ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار برای حوادث و بلایا
  تدوین برنامه پاسخ EOP
  ذخیره سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ
  استقرار فرآیند سامانه هشدار اولیه مخاطرات  
  اجرای نظام مراقبت وقوع و پیامدهای حوادث و بلایا
  اجرای برنامه های آموزشی
  اجرای تمرین های آمادگی حوادث و بلایا در مرکز
 • در زمان وقوع بلایا(:(Response
  ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهای مرکز بهداشتی و جامعه
  ارزیابی مستمر نیازهای بهداشتی جمعیت آسیب دیده
  ارایه مراقبت های بهداشتی اولیه هماهنگ، به موقع و موثر
  پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت های بهداشتی اولیه
 • پس از وقوع بلایا (Recovery)
  تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار
  بازسازی مرکز و بازتوانی برنامه های بهداشتی آسیب دیده
  مشارکت در تدوین و اجرای بازتوانی روانی- اجتماعی جمعیت تحت پوشش
  پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

کلید واژه ها: بلایا حوادث بلایا وقوع بلایا بهداشتی بهداشتی اولیه حوادث اجرای پایش ارزیابی

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۴۰۱