واحد بهداشت محیط

تعداد بازدید:۷۰۹

مسئول واحد :

مهندس نورا... سلیمی

کارکنان واحد:

1- مهندس صادق غلامی  2-مهندس مریم جلائی  3- مهندس راضیه گودرزی 4-غلامعباس زهره وند

شرح وظایف واحد بهداشت محیط:

کلرسنجی روزانه وثبت آن در پرونده کلرسنجی باقید مشخصات ایستگاه کلرسنجی
نظارت بر مراکز تهیه ،توزیع وفروش مواد غذایی،اماکن عمومی واماکن بین راهی
معرفی پیشه وران به آزمایشگاه وصدور کارت معاینه پزشکی جهت آن ها طبق دستورالعمل
نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک وارسال آن به آزمایشگاه ومعدوم نمودن مواد غذایی فاسد
کنترل ونمونه برداری آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی وشیمیایی ودر صورت آلودگی اعلام نتایج به ارگان های مربوطه
بازدید از مدارس ومراکز آموزشی ومهد کودک ها
بازدید از آزمایشگاه ها ومراکز بهداشتی درمانی ومطب ها از نظر بهداشت محیط
بازدید از اماکن متبرکه ومساجد طبق دستورالعمل های مربوطه
بررسی کنترل فاضلاب ،زباله،هوا،منابع الوده کننده آن ها ومکاتبه با ارگان های مربوطه
آموزش بهداشت جهت کلیه رده هابه طور چهره به چهره
نظارت بر دفع بهداشتی زباله ها در مناطق شهری وروستایی
بهسازی محیط روستاها
بازدید از جایگاه های پمپ بنزین وپیگیری نواقص مربوطه
مبارزه با حشرات وجوندگان
برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا،بخش کارگروه سلامت وامنیت غذایی
اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی
اجرای طرح تشدید نظارت برمراکز
جمع آوری اطلاعات وآمار مراکز تهیه وتوزیع وفروش مواد غذایی واماکن عمومی،آب آشامیدنی ،تاسیسات اب وفاضلاب وتکمیل فرم های مربوطه
تجزیه وتحلیل آمارو شاخص های بهداشت محیط
نظارت برفعالیت بهورزان وپایش خانه بهداشت ها در مورد کنترل کیفیت بهداشتی آب اشامیدنی ،بهسازی مراکز ،تهیه وتوزیع ،بهداشت محیط منازل ،جلب مشارکت همگانی در جمع آوری ودفع بهداشتی زباله  وفضولات
بازدید از پارک ها وورزشگاه ها وتشکیل پرونده بهداشتی واعلام به سازمان های ذیربط وپیگیری تا حصول نتیجه

آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۳۹۷