رئیس شبکه و مرکز

تعداد بازدید:۵۲۰۹
  

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا اسدی

رشته تحصیلی: 

پست الکترونیک: @gmail.com

تلفن مستقیم: 08635624732

شماره تماس داخلی: 

آدرس:خنداب- انتهای خیابان آموزش و پرورش- شبکه بهداشت و درمان خنداب

سوابق اجرایی

  •  

شرح وظایف

  •  

کلید واژه ها: ریاست رئیس منیجر

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۴۰۱