رئیس شبکه و مرکز

تعداد بازدید:۲۹۳۹

 

 نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا اسدی
     رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب

رئیس مرکز بهداشت و درمان خنداب
 

 

 

کلید واژه ها: ریاست رئیس منیجر

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۴۰۰