بازدید تیم مدیریتی از بخشهای بیمارستان و پیگیری مستندات اعتباربخشی و ایمنی بیماران

۰۴ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۰ کد : ۲۶۳۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۲۵۹
بازدید تیم مدیریتی از بخشهای بیمارستان و پیگیری مستندات اعتباربخشی و ایمنی بیماران

دکتر عابدی و تیم مدیریت پرستاری بیمارستان با حضور در بخشهای درمانی سنجه های اعتباربخشی در خصوص ایمنی بیمارو نحوه درمان بیماران را مورد ارزیابی قرار دادند. در این بازدید کمبودها و مشکلات بخشها مورد بررسی قرار گرفت. این بازدیدها در راستای بهبود وضعیت و آمادگی پرسنل در زمان اعتباربخشی بیمارستان صورت میگیرد.

کلید واژه ها: اعتباربخشی ایمنی بیمار


( ۱ )

نظر شما :