بازدیدهای اعتباربخشی تیم مدیریتی بیمارستان

۱۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴ کد : ۲۸۱۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۸۰۱
بازدیدهای اعتباربخشی تیم مدیریتی بیمارستان

مدیر، مترون و مسئول بهبود کیفیت بیمارستان طبق روال هفتگی از بخش های جراحی اعصاب، نقلیه و رختشویخانه موارد مرتبط با اعتباربخشی بیمارستان را مورد ارزیابی قرار دادند.

در این بازدید سوالات مربوط به مسایل بهبود کیفیت، بحران، درمان و حقوق گیرنده خدمت مورد بحث و گفتگو و سنجش قرار گرفت.

کلید واژه ها: اعتباربخشی تیم مدیریتی بازدید اعتباربخشی بازدید


نظر شما :