مطالب مرتبط با کلید واژه

تیم مدیریتیریاست

دکتر بهنام محمودیه فوق تخصص مراقبت های ویژه و icu سرپرست مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج)    با تائیدات ایزد منان توفیق یافته ام به همراه همکاران ارجمندم در مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج) به عنوان یکی از مراکز مهم درمانی وآموزشی استان ...

ریاست

آقای دکتر رضا شجاعی  عضو هیئت علمی دانشگاه فوق تخصص جراحی عروق رئیس مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج)

مدیریت

آقای اکبر محسنی     کارشناسی ارشد پرستاری مدیر مرکز اموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج)

تیم مدیریتی

 آقای دکتر رضا شجاعی عضو هیئت علمی دانشگاه فوق تخصص جراحی عروق رئیس مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج)  آقای اکبر محسنی     کارشناسی ارشد پرستاری مدیر مرکز اموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج)     رئیس دفتر آقای محمدرضا پشنج            تلفن تماس 32222003 داخلی 2201 - 2202  شماره فکس  3223128