بازدید تیم مدیریتی از بخشهای بیمارستان و بررسی میزان آمادگی پرسنل در اعتباربخشی

۰۹ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۳ کد : ۳۰۴۰ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۸۶۹
بازدید تیم مدیریتی از بخشهای بیمارستان و بررسی میزان آمادگی پرسنل در اعتباربخشی

از سری بازدیدهای تیم مدیریتی بیمارستان جهت بررسی وضعیت آمادگی پرسنل از سنجه های اعتباربخشی بخش عفونی و ایزوله تنفسی مورد ارزیابی قرار گرفت.

هر پنج شنبه بخشهای مختلف بیمارستان به صورت تصادفی انتخاب و مورد ارزیابی قرار میگیرند. این بررسی ها و بازدیدها جهت بالا رفتن میزان آمادگی پرسنل جهت اعتباربخشی بیمارستان در سال آینده صورت میگیرد.

کلید واژه ها: بازدید اعتباربخشی تیم مدیریتی بازدید اعتباربخشی


( ۲ )

نظر شما :