بازدید تیم مدیریتی بیمارستان در خصوص اعتباربخشی

۲۸ آذر ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۵ کد : ۶۹۵۹ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۸۰۵
بازدید تیم مدیریتی بیمارستان در خصوص اعتباربخشی

تیم مدیریتی بیمارستان با حضور در بخش رادیولوژی مستندات اعتباربخشی و موارد پیرامون این موضوع را مورد بررسی قرار دادند. چگونگی رسیدگی به بیماران سرپایی و بستری، فرآیندهای انجام رادیولوژی و سیتی اسکن و نحوه مواجهه با خطاهای کاری از جمله بحث های مورد گفتگو بود.

کلید واژه ها: تیم مدیریتی بازدید اعتباربخشی اعتباربخشی


( ۱ )

نظر شما :