بازدید تیم مدیریتی بیمارستان و پایش مستندات اعتباربخشی

۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۸:۳۳ کد : ۷۳۴۹ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۸۳۴
بازدید تیم مدیریتی بیمارستان و پایش مستندات اعتباربخشی

تیم مدیریتی بیمارستان به منظور رسیدگی و چک نمودن سنجه های اعتباربخشی هر پنجشنبه با حضور در واحد ها و بخشهای مختلف سنجه های مرتبط  با آن بخش را مورد ارزیابی قرار میدهند. در بازدید امروز مدیر و مسئول بهبود کیفیت بیمارستان با حضور در داورخانه و انبارهای بیمارستان سنجه های این واحدها و نکات کلیدی و مهم را مورد بررسی قرار دادند.

کلید واژه ها: اعتباربخشی تیم مدیریتی بازدید اعتباربخشی بازدید


( ۱ )

نظر شما :