تخصیص عضو

تعداد بازدید:۲۳۷۵
تخصیص عضو

    اعضای افراد مرگ مغزی چگونه و به چه کسانی تخصیص می یابند؟
قوانین تخصیص عضو ایران بر اساس معتبرترین قوانین جهانی تخصیص عضو و با تطبیق آن بر اساس شرایط کشورمان در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصین پیوند رشته‌های مختلف پیوند نوشته شده. لیست انتظار بیماران نیازمند در مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تنظیم و به روز می‌گردد و در زمان اهدا، تخصیص اعضا فقط توسط این مرکز صورت خواهد گرفت. مسئول تخصیص عضو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بررسی لیست بیماران نیازمند بر اساس گروه خونی، سایز بدن، زمان ورود به لیست و میزان اورژانسی بودن وضعیت بیماران نیازمند به عضو مناسب‌ترین گیرنده را با کمک برنامه کامپیوتری مخصوص انتخاب می‌نماید. در این حال مسئول تخصیص عضو پس از انتخاب گیرندگان مناسب آن اهداکننده‌ی خاص، به بیمارستان‌های مربوطه اطلاع می‌دهد تا گیرنده‌های انتخاب شده را آماده کنند. توسط مراکز پیوند با گیرندگان انتخاب شده تماس گرفته می‌شود و درخواست می‌شود تا بیمار سریعاً خود را به بیمارستان برساند. گیرنده‌ها مدتهاست که چشم انتظار پیوند عضو مانده‌اند و هر لحظه انتظار این تلفن را کشیده‌اند.


•    آیا برای انتخاب گیرنده عضو پیوندی پارتی بازی صورت می گیرد یا خیر؟
خیر؛ تنها عامل موثر در تخصیص اعضا عوامل پزشکی می‌باشند و موقعیت اجتماعی و ... نقشی در تعیین گیرندگان برای پیوند ندارد. هیچکس بجز فردی که به عنوان مسئول تخصیص عضو در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به کار است لیست همه بیماران نیازمند پیوند را در اختیار ندارد و این شخص بنا بر اولویت زمان ورود به سامانه، گروه خونی و همخوانی سایز گیرنده و دهنده مناسب‌ترین فرد را برای اهداکننده مورد نظر انتخاب کرده و اعلام می‌دارد در نتیجه امکان مداخله افراد دیگر در این امر امکان پذیر نمی‌باشد. فعالیت مسئول تخصیص عضو مرتباً توسط مسئول مرکز مدیریت پیوند کنترل شده و تخصیص‌های انجام شده در کامپیوتر ثبت می‌گردد. همچنین در جلسه تخصیص عضو که با حضور نماینده کلیه مراکز پیوند هر عضو هر ۳ ماه یک بار در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌گردد همه موارد تخصیص داده شده در سه ماه گذشته مجدداً بررسی می‌گردند.
 
 
•     پس از اطلاع مسئول تخصیص به بیمارستان‌های محل ثبت نام هر گیرنده، تیم پیوند چه می‌کنند؟
از زمان اطلاع از وجود دهنده‌ی مناسب تیم پیوند به شدت فعال می‌شود؛ برای هر پیوند یک تیم ۸۰-۷۰ نفره به حرکت در می‌آیند تا دست در دست هم، نیت خیر خانواده اهدا کننده را بر آورده نمایند. یکی از جراحان تیم پیوند در ساعت مقرر تعیین شده توسط مسئول تخصیص، جهت برداشت عضو به بیمارستان محل اهدا می‌روند. اهداکننده و گیرنده‌ها هر کدام در قسمتی از کشور به اطاق عمل می‌روند و عمل برداشت عضو و جراحی مشکل پیوندها شروع می‌شود.

کلید واژه ها: اهدا عضو تخصیص عضو مرگ مغزی پیوند اعضا

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸