مطالب مرتبط با کلید واژه

مرگ مغزی


تاریخچه پیوند اعضا

تاریخچه پیوند اعضا

پیوند موفق انسان به انسان سابقه‌ای نسبتاً طولانی در زمینه مهارت‌های کاربردی دارد که این مهارت‌ها مدت‌ها پیش از تشخیص لزوم مراقبت‌های بعد از پیوند کشف شده‌اند. پس زدن و عوارض جانبی راه‌های جلوگیری از پس زدن عضو (به خصوص ...

فرآیند مرگ مغزی

فرآیند مرگ مغزی

ساختمان و عملکرد کلی مغز انسان چگونه است؟ مغز انسان یکی از پیچیده‌ترین خلقت‌های الهی است که همانند یک فرمانده‌ی با تجربه و آگاه به تمام مسائل پیرامونش، با دریافت کنش‌های محیط بیرون و درون، دستور فراکنش‌هایی مناسب با آن را ...

مروری بر اهدای عضو

مروری بر اهدای عضو

۱) واحدهای اهدای عضو چگونه از وجود افراد مرگ مغزی مطلع خواهند شد؟ طبق مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۸۱، کلیه بیمارستان‌های دولتی و خصوصی موظفند بیماران کمای عمیق خود را به مراکز ...

تخصیص عضو

تخصیص عضو

    اعضای افراد مرگ مغزی چگونه و به چه کسانی تخصیص می یابند؟ قوانین تخصیص عضو ایران بر اساس معتبرترین قوانین جهانی تخصیص عضو و با تطبیق آن بر اساس شرایط کشورمان در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصین پیوند رشته‌های ...

پیوند اعضا

پیوند اعضا

چه مدت باید یک بیمار نیازمند دریافت عضو پیوندی در لیست انتظار بماند؟ مدت زمانی که بیمار در لیست انتظار خواهد بود می‌تواند از چند روز تا چند سال بسته به وخامت شرایط بالینی، موجود بودن عضو پیوندی و سازگاری آن ...